Splošni pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja podjetja LUCIMASTER, oblikovanje in trženje, d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ter obravnavajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Splošni pogoji poslovanja podjetja LUCIMASTER, oblikovanje in trženje, d.o.o., so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in priporočili GZS. Ti Pogoji Poslovanja veljajo od 1. julija 2013 naprej.

 

Dostopnost informacij
(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
z nakazilom na poslovni račun podjetja Lucimaster d.o.o. po ponudbi/predračunu.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na ponudbi in o morebitnih napakah pred potrditvijo naročila, obvestiti prodajalca. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti naročila ne upoštevamo.

 

Cene

Vse cene artiklov in storitev so v evrih in ne vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

Naročilo

Naročilo storitev in prodajnih atiklov iz ponudnikovega prodajnega programa se izvede zgolj na osnovi uradne potrditve naročila s strani kupca. Za uradno potrditev naročila se upošteva predplačilo dogovorjenega zneska na ponudnikov poslovni račun. S tem se kupec tudi strinja z vsemi navedenimi artikli in njihovimi specifikacijami, ki so navedene na predračunu. Po uradni potrditvi naročila torej ni več možno spreminjati.
Ponudnik se s tem, ko prejme na svoj poslovni račun nakazilo, obveže, da bo celotno naročilo specificirano v predračunu, dostavil v dogovorjenem roku in pod dogovorjenimi pogoji.

Če drugače ni navedno se za uradno naročilo upošteva predplačilo 50% končne vrednosti nakupa po predračunu. Blago je v lasti podjetja Lucimaster d.o.o., dokler račun ni poravnan v celoti.

 

Dobavni rok

Uraden dobavni rok, če ni dogovorjeno drugače, je največ 45 dni od uradne potrditve naročila in prične teči naslednji delovni dan, po prejemu plačila s strani kupca, na ponudnikov poslovni račun. V ta dobavni rok se ne štejejo nedelje in prazniki.

V primeru, da določenega artikla s strani dobavitelja ni mogoče zagotoviti v predvidenem roku, se ponudnik zavezuje, da bo kupca o tem obvestil v roku 8 dni od potrditve naročila oz. takoj, ko bo sam to informacijo pridobil. Kupec ima pravico umakniti naročilo tega artikla in zahtevati vračilo kupnine za ta artikel. Če se kasneje zaradi izrednih dogodkov izkaže, da blaga v rednem dobavnem roku ne bo mogoče dobaviti, si ponudnik pridžuje pravico do največ 15-dnevne zamude oz. po dogovoru s stranko. V tem primeru bo ponudnik stranko obvestil najkasneje 35. dan od potrditve naročila.

Na željo kupca se naročilo lahko obravnava izredno, kar v praksi pomeni, da se artikli dobavijo preko enega od ponudnikov hitrih transportnih storitev, torej v najkrajšem možnem času. V tem primeru se kupec strinja, da se mu zaračunajo vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi izredne dobave naročenega blaga. Izredna dobava se izvede po potrditvi kupca, ko se ga obvesti o stroških in dobavnem roku. Kupec je dolžan poravnati stroške izredne obravnave vnaprej in v celoti ob potrditviu naročila.

Dobavni rok je izražen v dnevih, izvzete pa so nedelje in prazniki.

 

Prevzem blaga

Prevzem blaga je mogoč v ateljeju Lucimaster, poslovna stavba Rezidenca, na Šmartinski cesti 53, v času uradnih delovnih ur.
Na željo kupca lahko ponudnik kupleno blago dostavi na željeno lokacijo, vendar v tem primeru stroške dostave nosi kupec.

Blago mora kupec prevzeti v roku 30 dni po prejemu obvestila o dobavi. Ponudnik kupca v tem obdobju še dvakrat opomni. Če kupec blaga v tem roku ne dvigne, mu ponudnik lahko zaračuna ležarino po veljevnem internem ceniku za skladiščenje. Če kupec blaga 180. dan od prvega obvestila o dobavi ne dvigne oz. se s ponudnikom pisno ne dogovori o morebitnem podaljšanju roka, vsa avansna plačila zapadejo in blago ostane v lasti ponudnika.

 

Vračilo blaga

Vračilo blaga, ki je uradno naročeno ali kupljeno je možno zgolj v primeru, da se na dobavljenem blagu odkrijejo neskladnosti z naročilom, stvarne napake ali poškodbe, za katere se ugotovi, da kupec ni odgovoren.

V vseh ostalih primerih se ponudnik in kupec dogovorita za rešitev, ki bo v obojestransko korist (naprimer zamenjava za drugo blago v enaki vrednosi, dobropis, vračilo kupnine), blago pa mora biti vrnjeno v originalni embalaži in brez kakršnih koli poškodb. Pri vračilu kupnine se odvisno od vrnjenega artikla upošteva najmanj 20% odbitni delež, preostanek pa se vrne kupcu na osebni račun.

 

Garancija

Vsi izdelki, ki jih prodaja Lucimaster d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca. Izdelki imajo ustrezne certifikate, ki dokazujejo, da izdelki izpolnjujejo tehnične zahteve ustreznih evropskih harmoniziranih standardov za varnost.
Vsi izdelki imajo 12 mesečno garancijo. Za žarnice in sijalke ni garancije. Garancija začne veljati z dnem izdaje računa.

V primeru stvarne napake na izdelku v garancijskem roku, bo podjetje Lucimaster v 8 dneh od prejema izdelka in opisa napake zadevo preučilo in kupcu odgovorilo. Rok za odpravo napake je 45 dni. Če napake v tem roku ne bo mogoče odpraviti, bo Podjetje Lucimaster kupcu zagotovilo enak nov izdelek ali vračilo kupnine, če dobava novega izdelka ne bo mogoča.

Garancija preneha veljati pri:
– neupoštevanje navodil za uporabo,
– popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
– vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
– malomarnega ravnanja z izdelkom,
– poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
– nepravilne vgradnje aparata,
– uporaba aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti.

 

Varovanje podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi. Dostavni službi bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.
Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@lucimaster.com ali po klasični pošti na naslov ponudnika.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora pred sodiščem.
Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Pomoč in dodatna vprašanja

Če imate glede ponudbe dodatna vprašanja ali potrebujete več informacij, nam lahko pišete na e-naslov: info@lucimaster.com ali pokličete na telefon +386 64 134 400 (ob delavnikih od 14.00 do 19.00).
Osebna izkaznica

Naziv: Lucimaster d.o.o.
Naslov: Dragarjeva ulica 13, 1230 Domžale
Atelje: Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@lucimaster.com
Telefon: +386 64 13 44 00
Identifikacijska številka za DDV: SI62279840
Davčni zavezanec: DA
Banka in transakcijski račun:
Sparkasse, Ljubljana : SI56 3400 0101 1608 029